Welkom bij uw Wijkteam van Bodegraven Noord

Welkom op de website van het Wijkteam Bodegraven-Noord.  Het wijkteam zet zich in om de leefbaarheid in de wijk te bevorderen. Bodegraven-Noord omvat het gebied in de bebouwde kom van Bodegraven ten noorden van de spoorlijn.

Heeft u ideeën voor een verbetering in uw dorp of wijk en wilt u hierover van gedachten wisselen? Laat het ons weten. Het wijkteam staat voor u klaar.

Het Wijkteam Noord vergadert elke eerste woensdag van de maand in ons Gemeentehuis en de toegang is openbaar. Elke 2 maanden vergadert het Wijkteam Noord met de desbetreffende wethouder erbij.

Ons wijkteam bestaat uit:

 • Voorzitter:                    Peter Assenberg
 • Secretaris:                    Erna Zoomers
 • vice-voorzitter en penningmeester:    Mark Verheijke
 • Communicatie            Gijs Hoogeveen
 • Sociale Domein           Nemma Koelewijn
 • Veilighied                     Jan ten Brink
 • Wonen                          Erna Zoomers
 • Sociale Domein           Fokke Hoornstra

Neem gerust contact met ons op via het formulier, wij zijn benieuwd naar wat u ons wilt vertellen.

 

1 Reactie op Welkom bij uw Wijkteam van Bodegraven Noord

 • Broos de Groot schreef:

  Bij de gemeente probeer ik aandacht te krijgen voor een betere fietsverbinding naar Rijnhoek vanuit het Centrum Zuid, maar vooral vanuit de Dronenwijk en Broekvelden. Langs het Spoor naar Karwei enz.. en niet meer over de Dammekant.
  Gaarne ook uw aandacht hiervoor. Zie onderstaande brief.

  Gemeente Bodegraven-Reeuwijk
  Postbus 401
  2410 AK Bodegraven

  T.a.v. Tanja Revet en Rick van Meeteren 20 juni 2016

  Betreft: Inspraakreactie en Zienswijze voor het Voorontwerpbestemmingsplan Rijnhoek

  Tegen het Voorontwerpbestemmingsplan “Rijnhoek” dien ik een zienswijze in om volgende redenen: Ik teken bezwaar aan tegen het Bestemmingsplan vanwege het ontbreken van een goede en veiligere fiets- wandelverbinding aan de oostelijke kant
  Ik verzoek u deze mogelijkheid van een verbinding in het bestemmingsplan op te nemen, omdat de toekomstige uitvoering technisch ook mogelijk is door de aanwezige ruimte op Rijnhoek en aangrenzende percelen.

  Motivatie:
  Er ontbreekt een belangrijke fiets- voetverbinding, voor bezoekers en werknemers naar het Bedrijventerrein Rijnhoek, in het huidige bestemmingsplan
  De bereikbaarheid van Rijnhoek is voor fietser en voetganger komend vanuit de oosten, de Dronenwijk, Broekvelden en het station niet bepaald ideaal.
  De huidige route via Overtocht en Dammekant is een gevaarlijk en een omweg.
  Een kortere route langs het spoor, zal het gebruik van de fiets en mogelijk openbaar vervoer bevorderen. De klim nabij de hogere rotonde is niet meer nodig.
  Een verbetering is aantrekkelijk voor bezoekers en werknemers van de bouwmarkten van alle bedrijven aldaar.

  We merken op:
  Dat in de allereerste ontwerpen van Rijnhoek deze fietsverbinding was opgenomen.
  Dat er al eerder is gevraagd om deze korte fietsverbinding uit milieuoverwegingen.
  – Dat de mogelijkheid voor een fiets- wandelverbinding in de “Structuurvisie Wonen in Rijnhoek in 2010” met een motie van GroenLinks is aangenomen.
  – Dat deze motie met brief d.d. 14 sept. 2010 positief is beantwoord door het college.
  – Dat deze verbinding echter in het Fietsplan 2015 nog ontbrak en waar door politieke partijen in positieve zien opmerkingen over zijn geplaatst.
  .

  Een zuidoostelijke ontsluiting zal vanuit de Doortocht of langs het spoor getrokken moeten worden, dan over de Vliet en naast Karwei aansluiten op Rijnhoek.
  Overleg diverse grondeigenaren omwonenden en met Prorail zal nodig zijn, mede omdat de onderdoorgang bij de Vlietkade ook veranderd wordt, maar deze opgave en uitvoering liggen buiten het bestemmingsplan.
  Aan de noordoostkant is er wel de ontsluiting en aansluiting op het fietspad van de Dammekant naar Zwammerdam.

  Hoewel deze zienswijze alleen door mij ondertekend is, heb ik bijval van het Wijkteam Zuid, van o.a. Karwei/Burggraaff en beslist van heel veel bewoners uit Bodegraven Zuid.

  Hoogachtend
  A.C. de Groot
  Vossestaart 14
  2411 ML Bodegraven
  0616476897

Geef een reactie

Berichtenarchief
Abonneer je op deze site

Vul je emailadres in om in te schrijven op deze blog en emailmeldingen te ontvangen van nieuwe berichten.

Voeg je bij 42 andere abonnees